بهترین ها را با ما تجربه کنید

img

مشخصات طرفین قرارداد

نویسنده: املاک ساسان تاریخ: 1397/05/25

طرفین معامله

اشخاص حقیقی طرفین قرارداد باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد تا پس از امضای قرارداد با مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوا برای امضای قرارداد ، مواجه نشوید.

مشخصات طرفین قرارداد :

یک شخص حقیقی که طرف قرارداد های ملکی است باید حائز شرایط زیر باشد :

1 ) زنده و در قید حیات باشد . بنابراین بستن قرارداد با شخص فوت شده ، باطل و فاقد اثر حقوقی است.

2 ) صحیح و سالم و عاقل و بالغ باشد و به سن رشد یعنی 18 سال تمام رسیده باشد.انعقاد قرارداد با محجورین مانند صغیر و مجنون باطل است و فاقد اثر قانونی است مگر اینکه قرارداد با ولی یا قیم او منعقد و امضاء شود.

3 ) اگر مالک فوت شده باشد ، قرارداد باید با تمامی ورثه نوشته و امضا شود. حتی عدم امضای یکی از ورثه می تواند موجب عدم اجرایی شدن قرار داد شود.بنابراین اگر مالک اصلی فوت کرده حتما نیاز به گواهی انحصار وراثت و گواهی نامه پرداخت مالیات بر ارث را بخواهید و آن را ضمیمه قرارداد نماید تا بدانید که ورثه حین الفوت مالک فوت شده چه کسانی هستند.

4 ) در صورت داشتن وکالت حتما باید مدارک قانونی مثل وکالتنامه محضری یا قیم نامه ها نیز ضمیمه قرارداد گردد. هیچ فردی نمی تواند به جای دیگری قرارداد را امضاء کند مگر با رعایت شرایط ذکر شده.

5 ) اگر مالک جزء تجار و بازرگانان است باید بررسی شود که ممنوع المعامله نباشد وگرنه همه کلیه معاملات انجام شده با تاجر ورشکسته باطل است.

در نظر داشته باید برای هر کدام از طرفین معامله  (مشخصات طرفین قرارداد ) علاوه بر صلاحیت قانونی ، شخصاَ یا وکالتا قرارداد را امضاء و اثر انگشت نمایند.

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

 

برچسب‌ها

مشخصات طرفین قرارداد تنظیم قرارداد با مشخصات طرفین و صلاحیت های قانونی | مشخصات طرفین قرارداد |

اشتراک‌گذاری

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

برچسب ها

آخرین پروژه ها