بهترین ها را با ما تجربه کنید

img

مساحت ملک

نویسنده: املاک ساسان تاریخ: 1397/02/02

مساحت ملک

خطاي موجود در تعیین دقیق مساحت ملک ارتباطی به تبانی براي تغییر متراژ ندارد.


 

هرچند احتمال تخلف در همه حوزهها قابل کتمان نیست. هرچند برخی اقدامات صورت گرفته طی سالهاي اخیر تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات ملکی بهخصوص کمفروشی در متراژ آپارتمانها جلوگیري کرده است. متقاضیان حتما قبل از خرید واحد از مساحت دقیق آن و تطبیق متراژ با مساحت درج شده در سند مطمئن شوند. بر اساس مقررات موجود، سازندهها براي شروع عملیات ساختمانی باید از شهرداري پروانه ساخت دریافت کنند که بعد از پایان عملیات ساختمانی شهرداري براي واحدهاي ساخته شده گواهی پایان کار صادر میکند.

اشتراک‌گذاری

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

برچسب ها

آخرین پروژه ها