بهترین ها را با ما تجربه کنید

img

قانون تملک آپارتمان ها

نویسنده: املاک ساسان تاریخ: 1399/02/22

قانون تملک آپارتمان ها

1- مالکیت در آپارتمان ها شامل قسمت های اختصاصی و مشترک می باشد.مالکیت در آپارتمان های مشترک شامل فضاهایی است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به طور کلی قسمت هایی را شامل می شود که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت یک یا چند نفر از مالکین آورده نشده باشد.

2-شارژ واحدها براساس مساحت آنها محاسبه می گردد. تمامی ساکنین ساختمان ملزم به رعایت قوانین مصوب هیات مدیره می باشند.. طبق قانون اصلاحی مصوب تاریخ 17/3/59 مدیر یا هیات مدیره با اظهارنامه مبلغ شارژ را از شخص بدهکار مطالبه می نمایند در غیر اینصورت هیات مدیره می تواند به تشخیص خود با توجه به امکانات ساختمان از دادن خدمات به مشترک از قبیل گاز ،آب گرم شوفاژ و غیره خودداری می نماید. در مرحله بعدی و عدم پرداخت بدهی شارژ را پرداخت نکند مدیر یا هیات مدیره ساختمان می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل و به استناد اظهار نامه جهت وصول بدهی درخواست توفیق سند مالکیت همچنین مالک یا مالکین مجاز به واگذاری قسمت یا قسمتی از بخش های اشتراکی را به هیچ وجه ندارد. هر شخص در صورتی آپارتمانی را بخرد  خود در زمینی که بنابر روی آن احداث گردیده مشاعا مالک میگردد (در صورتی که عرصه متحلف به اوقاف نباشد.)چنانچه مالک یا مالکینی از یک مجموعه ساختمان شارژ را پرداخت نکند

برچسب‌ها

قانون+اپارتمان+سند مالکیت+مالکین+شارژ |

اشتراک‌گذاری

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

برچسب ها

آخرین پروژه ها