بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/05/09

سن قانونی در قراردادهای ملکی

سن قانونی در قراردادها

اگر طرفین معامله صغیر یا مجنون ( دیوانه ) باشد نمی توان قراردادی را تنظیم کرد مگر بوسیله ولی یا قیم آنها که باید کپی شناسنامه ولی و قیم نامه ضمیمه قرارداد شود.البته در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات مالک اصلی ( چه صغیر چه مجنون ) نوشته شده و در توضیحات به موضوع ولایت پدر یا جد پدری و یا قیم اشاره شود.

نکته سن بلوغ شرعی طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی برای دختران 9 و پسران 15 سال تمام قمری است.اما در قراردادها و همچنین دفترخانه های اسناد رسمی اگر طرفین قرارداد کمتر از 18 سال سن داشته باشند نمی توانند به تنهایی قرارداد را امضا کنند مگر به همراه ولی یا قیم یا اینکه ولی و قیم وکیل انتخاب کنند تا بجای آنها قرارداد را امضا، کنند.

در زمان تنظیم قرارداد های ملکی اگر یکی از طرفیتن دختر یا پسری بود که به سن 18 سال شمسی نرسیده باشد حتماَ بخواهید که ولی یا قیم آنها هم ذیل قرارداد را امضا، کند و مدارک مربوطه فتوکپی برابر اصل شده و ضمیمه قرارداد گردد.

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

برچسب :

سن قانونی | سن قانونی در قرارداد | قوانین قراردادهای ملکی | سن افراد در قراردادهای ملکی ایران | سن قانونی شمسی |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها