بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/05/07

ثمن در معامله ها

ثمن های معامله

ثمن معین :

پس از اینکه قرارداد تنظیم شد و به امضاء طرفین رسید دو طرف متعهد و مکلف به اجرای تعهدات قراردادی هستند. پرداخت ثمن معامله از وظایف خریدار است که معمولاَ پرداخت آن طی چند مرحله و تا زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به طول می انجامد. اینکه مبالغ طی چند مرحله باید پرداخت شود منوط به توافق دو طرف قرارداد دارد. معمولا تسلیم ملک با آپارتمان را منوط به پرداخت 80 تا 90 درصد یا تمام ثمن معامله می نماید و تا آن زمان تسلیم مبیع انجام نمی شود هر چند با امضاء قرارداد، مالکیت از فروشنده به خریدار انتقال یافته است.

ثمن و وجه قرارداد ممکن است به صورت نقد یا در قالب چک اعم از عادی یا تضمین شده یا چک بانکی باشد. ثمن باید به فروشنده یا نماینده او مانند وکیل/ولی/قیم که اختیار قبض و دریافت ثمن را دارد، پرداخت شود. پرداخت ثمن ممکن است از سوی فردی دیگر غیر از خریدار انجام شود اما دریافت آن حتما باید توسط فروشنده یا نماینده ذکر شده او باشد. پرداخت ثمن به شریک ، برادر ، پدر فروشنده، از خریدار در مقابل فروشنده رفع تکلیف نمی کند.

ثمن شناور :

هرگاه در قرارداد فروش ملک، ثمن مشخص نباشد یا توافق گردیده است که در آینده میزان آن معلوم و معین شود به آن ثمن شناور گویند.دادگاه ها و قانون مدنی ایران ثمن شناور را به رسمیت نمی شناسد. اما در عرف ثمن شناور پذیرفته شده است مانند قرارداد فروش خودرو که قرار است شش ماه آینده تحویل شود و قیمت نهایی آن زمان تحویل مشخص می شود و طرفین با امضا قرارداد آنرا پذیرفته و قبول می کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

                                                                                 

برچسب :

ثمن | ثمن معامله | ثمن چیست | ثمن قرارداد | ثمن مبایعه نامه | وصول و پرداخت ثمن | ثمن معین | ثمن شناور | قرارداد مبایعه نامه | ثمن های معامله | معنی ثمن |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها