بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/05/13

تحویل و تسلیم آپارتمان اجاره نامه

شرایط تسلیم مورد اجاره

معمولاَ در اجاره نامه ها موعدی برای تسلیم موضوع اجاره نامه تعیین می شود که در آن تاریخ موجر مکلف است عین مستاجره یعنی ملک موضوع اجاره را با تمام توابع و ملحقات یعنی پارکینگ و انباری و غیره را به مستاجرتسلیم کند و بنابراین یکی از تعهدات موجر همانطور که در ماده 476 قانون مدنی آمده است تسلیم مورد اجاره بدون هرگونه مانعی به مستاجر است.

زمانی امکان تسلیم ملک از سوی موجر به مستاجر وجود دارد که موجر مالک شش دانگ آن باشد یا خودش مستاجر بوده و در قرارداد حق انتقال منافع آن را به مستاجر بعدی داشته باشد. در غیر اینصورت این عمل به منزله انتقال منافع مال غیر محسوب می شود و دارای جنبه کیفری است.

 عمل تسلیم در اجاره اماکن استیجاری جنبه استثنایی و خاص دارد زیرا بر خلاف اموال منقول که قابل نقل و انتقال فیزیکی هستند اما در مورد اموال غیر منقول مانند خانه و آپارتمان تسلیم به صورت کلید ملک از سوی موجر به مستاجر صورت می گیرد. از آنجایی که برای عدم انجام تعهدات در قرارداد خسارت تعیین می شود لذا می بایست در اجاره نامه زمان و تاریخ تسلیم توجه شود، از این رو به موجرین توصیه می شود که ضمن درج تاریخ در بند ماده 5 اجاره نامه ، در قسمت توضیحات نیز قید شود : ضمن امضای قرارداد ملک موضوع این اجاره نامه به مستاجر تسلیم شد و مستاجر ضمن این قرارداد به تحویل آن اقرار نمود. و اگر تسلیم آپارتمان همزمان با امضای اجاره نامه نباشد، حتماَ در پشت اجاره نامه یا در برگه ای جداگانه ضمن اشاره به شماره قرارداد به تسلیم آن به مستاجر اشاره و به امضای طرفین برسد.

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

برچسب :

تحویل آپارتمان | تسلیم اجاره نامه | موجر | مستاجر | عین مستاجره | اجاره نامه |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها