بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/06/31

باید های آپارتمان نشینی

باید های آپارتمان نشینی

قسمت اول

1 . باید از کثیف و آلوده کردن فضای عمومی و قست های مشترک ساختمان خودداری کرد.

2 . مسئول حرکات و رفتار کودکان والدین آنها هستند و در قبال هر گونه عمل آنها که باعث اذیت و آزار همسایه ها شوند، باید پاسخگو بود.

3 . سروصدای میهمانی ها باید در حد معمول و در ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت ۲۳ می باشد و در ایام هفته حداکثر تا ساعت 22 باشد.

4 .مراسم بدرقه و خداحافظی باید در داخل آپارتمان و نه در راه پله یا لابی یا حیاط انجام شود. از مهمان ها نیز درخواست کنید در حین عبور از راه پله و محل های مشترک رعایت آرامش دیگران را نموده و از دویدن بچه ها و ایجاد سر و صدا ممانعت به عمل آوردند.

5 . کلید ورود به ساختمان یا مجتمع، پارکینگ و تراس نباید به افرادی غیر از ساکنین داده شود مگر در موارد خاص با هماهنگی قبلی.

با ما همراه باشید.

برچسب :

باید های آپارتمان نشینی |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها