بهترین ها را با ما تجربه کنید

img

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

نویسنده: املاک ساسان تاریخ: 1397/05/30

 

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

آورده و سهم الشرکه مالک (طرف اول )

صرف نظر از اینکه طرف اول شخص حقیقی است و یا حقوقی ، باید زمین یا یک ملک کلنگی را به عنوان شرمایه و آورده خود در پروژه معرفی کند و مطابق اسناد مالکیت باید طرف اول مالک قانونی آن باشد و در سند مالکیت نام و نام خانوادگی وی در قسمت مالک یا آخرین منتقل الیه نوشته شده باشد. اگر ملک یا زمین ورثه ای است باید نام تمام ورثه در اسناد مالکیت درج شده باشد و سهم آنها مشخص شده باشد ، اگر سند هنوز به به نام مورث آنها ( مالک فوق شده قبلی ) مانند پدر یا مادر است در این حالت باید گواهی انحصار وراثت و گواهی پرداخت مالیات بر ارث رویت و کپی برابر اصل آنها ضمیمه قرارداد مشارکت شود تا اگر در وسط پروژه معارض و یامدعی پیدا شد ، سازنده بتواند خسارت خود را از مالک که این موضوع را در هنگام تنظیم قرارداد با وی مطرح نکرده است ، دریافت کند.

بعد از اینکه طرف اول ملک کلنگی یا زمین را به عنوان آورده و سهم الشرکه خود معرفی کرد ، باید برای ارزش گذاری تعیین میزان دقیق قیمت روز و معاملاتی آن از یک کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناسان ملکی و افراد خبره استفاده شود و قیمت و ارزش برآوردی به عنوان آورده طرف اول در قرارداد ذکر و به تایید و امضای طرفین برسد.

قیمت ملک و یا زمین و درج آن در قرارداد مشارکت در ساخت ، تعیین کننده میزان تعهد مالی سازنده یعنی طرف دوم است. برای مثال اگر ارزش خانه کلنگی معرفی شده از سوی طرف اول 500 میلیون تومان برآورد شده باشد ، در این صورت ، سازنده نیز می بایست تا میزان 500 میلیون تومان در پروژه هزینه نماید لذا اگر هزینه تکمیل پروژه یا موضوع قرارداد ، کمتر از مبلغ فوق باشد ، باید به نسبت سهم مالک مبلغی را نقداَ به او بپردازد و اگر هزینه پروژه بیش از ارزش برآوردی سهم الشرکه طرف اول باشد ، در این صورت نیز با توجه به سهم آنها ، هر یک مسئول پرداخت مبالغ اضافی می باشد. برای مثال اگر سهم الشرکه طرفین به صورت 50 به 50 باشد ، هزینه های اضافی به صورت بالمناصفه یعنی مساوی بر عهده طرفین قرارداد یعنی مالک و سازنده است. اگر 60 به 40 باشد نیز بر همین اساس مسئول هزینه های اضافی تکمیل پروژه هستند.

در برخی از قرارداد های مشارکت در ساخت ، از قبل در این خصوص پیش بینی های لازم انجام می شود و طرفین طبق شرط مندج در قرارداد هزینه های اضافی را پرداخت میکنند. برای مثال ممکن است یک حساب مشترک باز شود که طی آن طرفین مجتمعاَ میتوانند از آن حساب برداشت مشترک باز شود که طی آن دو نسخه صورت جلسه کرده و امضا نمایند و سپس میان یکدیگر مبادله نمایند.

مالک یا طرف اول مسئولیتی در اجرا یا پرداخت هزینه های ساخت و احداث بنا ندارد مگر اینکه به شروط قراردادی مکلف به پرداخت مبالغ اضافی باشد. برای مثال اگر بعد از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، تغییراتی در پروانه ساخت به وجود بیاید ، و به جای4 واحد مسکونی مندرج ر پروانه ساخت، بتوان 5 واحد مسکونی احداث نمود، در این حالت مراتب افزایش بنا باید به صورت متمم قرارداد اضافه و به امضای دو طرف برسد و الا حتی اگر سازنده طبقه یا طبقات اضافی هم احداث کند مالک تعهدی به پرداخت مبالغ و هزینه های اضافی ندارد،‌همینطور بالعکس اگر مقررات تراکم تغییر یا به جای 5 طبقه، حداکثر 4 طبقه بتوان احداث نمود، در این حالت مراتب باید صورتجلسه شود و توافقات آنها به عنوان متمم ضمیمه قرارداد شود.

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

برچسب‌ها

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز | مشارکت | مشکارکت ساخت و ساز |

اشتراک‌گذاری

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

برچسب ها

آخرین پروژه ها