با تیم حرفه ای ما بیشتر آشنا بشید

 

کیوان محمدی

مدیریت

کیوان محمدی

کیانوش شقاقی

مدیر داخلی

کیانوش شقاقی

غلامرضا کلاته

مدیر مارکتینگ

غلامرضا کلاته

آقای نعمانی

کارشناس فروش

آقای نعمانی

آقای فربد

کارشناس فروش

آقای فربد

آقای شایان

کارشناس فروش

آقای شایان

آقای افضلی

کارشناس فروش

آقای افضلی

آقای کیوان

کارشناس اجاره

آقای کیوان

آقای کیان

کارشناس اجاره

آقای کیان

آقای وحید

کارشناس اجاره

آقای وحید