جلسات ایمن

سلامتی شما اولویت اول ماست

جلسات ایمن

جهت آسودگی خیال و رعایت اصول بهداشتی کلیه جلسات در آژانس املاک ساسان ولنجک با رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی ارائه شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار میشود.

رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی در جلسات

جهت آسودگی خیال و رعایت اصول بهداشتی شما عزیزان کلیه جلسات در آژانس املاک ساسان ولنجک با رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی ارائه شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار میشود.

برگزاری جلسات ایمن در منزل شما

آژانس املاک ساسان ولنجک با فراهم آوری امکان برگزاری جلسات در منزل و یا محل مورد نظر شما در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا گامی موثر در جهت حذف چرخه انتقال این ویروس مخصوصا برای سالمندان و افراد پرخطر برداشته است.